חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים היא תכנית שמיועדת לתושבי ישראל מעל גיל 18 שמשלמים דמי ביטוח לאומי כחוק וזקוקים לעזרה בפעולות היומיומיות כמו הלבשה, רחצה, היגיינה אישית, עזרה בתחזוקה שוטפת של הבית ועוד.

קצבת שירותים מיוחדים מאפשרת סיוע נוסף בדמות השגחה מתמדת שתמנע סכנת חיים לעצמם או לאחרים כמו גם הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים.

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים במוסדות וברשויות

קצבת שירותים מיוחדים יכולה להקנות קצבה חודשית לאורך כל החיים, תלוי בתנאים ובהגבלות של התוכנית ובהתאם למדיניות המדינה והרשויות המקומיות.

בנוסף לקצבה החודשית, יש אפשרות לקבל גם
הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים במוסדות הממשלתיים וברשויות המקומיות בתנאים מסוימים.

עם זאת, חשוב לציין שהזכאות לקצבת שירותים מיוחדים תלויה בתנאים ובהגבלות מסוימות, ולכן חשוב לבדוק ולברר את הזכאות לקבלת התמיכה ולהתייעץ עם הרשות המקומית או מומחה למימוש זכויות רפואיות על פי המצב האישי של האדם ולפי הדרישות הנוכחיות.

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

התנאים לזכאות לקצבת שירותים מיוחדים (ועל פי כן הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים) הינם:

 • גיל ועבודה: הקצבה כמו גם הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים מיועדת לאנשים מגיל 18 ושלושה חודשים ועד 6 חודשים לאחר גיל הפרישה. לאחר שאושרה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים, היא ממשיכה גם לאחר גיל הפרישה.

 • מגורים: נכים אשר אינם מתגוררים במוסד המספק שירותי רפואה, סיעוד או שיקום זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

 • מצב רפואי: נכים שזכאותם לקצבת נכות מהביטוח הלאומי נקבעה להם בשיעור של 40% לפחות או שזכאותם לקצבת נכות מהביטוח הלאומי לא מתקיימת, אך נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות, זכאים לקבל קצבת שירותים מיוחדים כמו גם הטבות למקבלי הקצבה.

כדי לקבל את הקצבה, יש להגיש תביעה למשרד הבריאות. ההחלטה בנוגע לזכאות ולגובה הקצבה נקבעת על ידי ועדה רפואית של משרד הבריאות.

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים: לגבי זכאות ADL ו-IADL

תוצאות בדיקת התלות כוללות את ההערכה של היכולת של הפונה לבצע בצורה עצמאית את הפעולות היומיומיות (Activities of Daily Living – ADL) ואת הפעולות היומיומיות המורכבות יותר. (Instrumental Activities of Daily Living – IADL).

תוצאות בדיקת התלות חשובות לקביעת רמת התלות של הפונה ולהערכת הצורך בסיוע והשגחה.
פעולות ADL (Activities of Daily Living)
אלו הן פעולות היומיומיות הבסיסיות שכל אדם יכול לבצע כדי לטפל בעצמו. היכולת לבצע פעולות אלו באופן עצמאי היא מדד לעצמאות ולתלות האישית של הפונה.

פעולות ADL כוללות:

– ניידות בתוך הבית: הפונה יכול להתנועע עם יכולת עצמאית בתוך הבית, ללא תלות באחרים.

– הלבשה: היכולת ללבוש בגדים עצמאית.

– רחצה: היכולת לרחוץ את הגוף בעצמו.

– אכילה: היכולת לאכול בעצמו.

– שתייה: היכולת לשתות נוזלים בעצמו.

– שמירה על היגיינה אישית: היכולת לתחזק היגיינה אישית בבטחה.

פעולות IADL (Instrumental Activities of Daily Living)
אלו הן פעולות היומיומיות המתקיימות מעבר לפעולות ADL ודורשות מיומנויות מורכבות יותר.
יכולת לבצע את הפעולות IADL היא מדד לעצמאות וליכולת האדם לתפקד בצורה עצמאית בחיי היומיום.

פעולות IADL כוללות:

– תחזוקה שוטפת של הבית: היכולת לתחזק את הבית, לנקות ולטפל בציוד הבית באופן עצמאי.

– קניות וניהול כסף: היכולת לבצע קניות ולנהל כסף באופן עצמאי.

– שימוש בתחבורה ציבורית: היכולת להשתמש בתחבורה ציבורית ולנווט באופן עצמאי.

– תקשורת אישית: היכולת לתקשר באופן עצמאי, כולל שיחות טלפון ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

תוצאות בדיקת התלות ישמשו את הוועדה הרפואית של משרד הבריאות בקביעת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים ובהגדרת גובה הקצבה לפי הצרכים וההגבלות הפיזיות של הפונה.

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים: מה אם אין זכאות לאחד מהתנאים שצוינו עד כה?

ישנם מצבים נוספים שבהם הפונה לא עומד באחד או יותר מהקריטריונים הרגילים לזכאות בקצבת שירותים מיוחדים, אך עדיין ניתן לקבל את הקצבה.

מטופלים בדיאליזה המקבלים טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות: אנשים המדווחים על בעיות בכליות ועל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות יכולים לקבל קצבת שירותים מיוחדים למשך כל החיים.

מושתלי איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר – למשך חצי שנה מיום ההשתלה: אנשים שעברו השתלת איבר מתורם זר יכולים לקבל קצבת שירותים מיוחדים למשך חצי שנה מיום ההשתלה.

אדם שהושתל בגופו מח עצם עצמי יקבל את קצבת השירותים המיוחדים לתקופה של עד שלושה חודשים מיום ההשתלה: אנשים שעברו השתלת עצם עצמי (בעיקר כדי לתקן שברים ופגיעות בעצם) יכולים לקבל קצבת שירותים מיוחדים לתקופה של עד שלושה חודשים מיום ההשתלה.

חולים אונקולוגיים המקבלים טיפולים רפואיים, מתוך רשימת טיפולים מוגדרת המופיעה בחוזר נכות 1926: אנשים המדווחים על מחלות סרטן ועל טיפולים רפואיים מסודרים ומוגדרים בחוזר נכות 1926 יכולים לקבל קצבת שירותים מיוחדים לתקופה הנדרשת לטיפול במחלה.

*** הנתונים מעודכנים לינואר 2022

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

הגשת תביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים

כאשר הפונה מעוניין להגיש תביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, הוא יבצע את הצעדים הבאים:

 1. הגשת טופס התביעה: הפונה ימלא את טופס התביעה המיוחד לקצבת שירותים מיוחדים. בטופס יידרשו פרטים אישיים ורפואיים, והפונה יצטרך לצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שתומכים בקושי בביצוע פעולות התפקודיות היומיות ADL ו-IADL.

 2. זימון לוועדה רפואית: לאחר ההגשה, הפונה יקבל זימון לוועדה רפואית במוסד הביטוח לאומי. בוועדה, תתבצע בדיקה רפואית על ידי רופא מטעם המוסד, שיבדוק את אחוזי הנכות הרפואית של הפונה ויערוך דיון בנושא.

 3. דיון ללא נוכחות: הפונה יגיע לוועדה בתאריך ושעה שנקבעו, ויתבצע דיון ללא נוכחות שלו. זאת אומרת שהוא אינו חייב להיות נוכח בפני הוועדה. במהלך הדיון, הוועדה תבחן את המסמכים והראיות הרפואיות ותבצע את ההערכה הרפואית של יכולותיו של הפונה לבצע פעולות יומיומיות.

 4. קביעת שיעורי הקצבה: לאחר דיון ואבחנה רפואית, הוועדה תקבע את שיעורי קצבת השירותים המיוחדים הניתנים לפונה. כך יוגדר גובה התמיכה הכספית שהפונה זכאי לקבל על פי ההערכה והניקוד הרפואי.

 5. שליחת ההחלטה: לאחר הדיון וקביעת הקצבה, תישלח ההחלטה ופרוטוקול הוועדה לתובע. יחד עם זאת, ייקבע אם קצבת שירותים מיוחדים תמשיך לאורך זמן או אם יתבצעו בדיקות נוספות בעתיד כדי לעדכן את הזכאות.

חשוב לציין שהוצאת תביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים יכולה להיות תהליך מסובך, ולכן מומלץ לקבל ייעוץ מהמוסד המקצועי המטפל וממומחה משפטי, כדי להבין את התהליך בצורה מלאה ולהגיע לטיפול האופטימלי לצורך קבלת הקצבה הראויה.

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

לגבי זכאות עבור קצבה כמו גם הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

זכאות לקצבת שירותים מיוחדים נקבעת על פי מידת התלות בזולת והקושי בתפקוד היומיומי של הפונה.

ישנן ארבע דרגות שמבטאות את מידת התלות בזולת, ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת:

דרגה  I:

 תלות מועטה בזולת וקושי מתון יחסית בתפקוד היומיומי, או מי שזקוק להשגחה מתמדת. גובה הקצבה: 50% מהקצבה המלאה, כלומר 1,527 ש"ח בחודש.

דרגה  II:

 תלות בינונית בזולת וקושי משמעותי בתפקוד היומיומי. גובה הקצבה: 112% מהקצבה המלאה, כלומר 3,534 ש"ח בחודש.

דרגה  III:

מבטאת תלות רבה בזולת וקושי ניכר מאוד בתפקוד היומיומי. גובה הקצבה: 188% מהקצבה המלאה, כלומר 5,641 ש"ח בחודש.

דרגה IV:

 מבטאת תלות מוחלטת וחריגה עבור אנשים התלויים בזולת לאורך כל שעות היממה. גובה הקצבה: 235% מהקצבה המלאה, כלומר 7,168 ש"ח בחודש.

במסגרת תהליך קבלת הקצבה באחת מהדרגות הללו, יש להציג את המסמכים רפואיים והראיות הרלוונטיות בוועדה רפואית. דבר זה מתבצע בתהליך הגשת התביעה והדיון בוועדה הרפואית.

ההחלטה הסופית בקשר לזכאות לקצבת שירותים מיוחדים ולרמת הדרגה נקבעת על פי נתונים רפואיים והערכה של יכולות הפונה לבצע פעולות יומיומיות (ADL ו-IADL).

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

ישנם מספר הטבות וזכויות נוספות שלמקבלי קצבת שירותים מיוחדים עשויים להיות זכאים. כדי לקבל את ההטבות והזכויות הנוספות הללו, יש להציג את תעודת הנכות ואישור זכאות לקצבת שירותים מיוחדים ממוסד הביטוח הלאומי.

ההטבות והזכויות הנוספות עשויות לכלול:

 1. הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים בחברות התחבורה הציבורי.

 2. הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים בחברות הסלולר ובתשתיות התקשורת: הטבות בחברות סלולר, הנחות על תוכניות אינטרנט ושיחות, תנאים מיוחדים לנכים.

 3. הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים בחברות חשמל: כגון הנחות בחשבונות החשמל לנכים.

 4. הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים בחברות מים: הנחות בחשבונות המים לנכים.

 5. הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים בארנונה: הטבות והנחות בארנונה לנכים.

 6. הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים ברשות המקומית.

 7. הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים בתרופות: הטבות על תרופות מסוימות לנכים.

 8. זכויות בתחום התעסוקה.

 9. הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים עבור דיירים בדיור ציבורי: הנחות בשכר הדירה או דירה בשיכון ציבורי.

ניתן לפנות למוסדות המקומיים והממשלתיים הרלוונטיים כדי לקבל את כל המידע המדויק והעדכני בנוגע הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים והזכויות הנוספות שישנה זכאות לקבל במסגרת קצבת שירותים מיוחדים.

מאמרים נוספים

קבלת קצבת שירותים מיוחדים רטרואקטיבית

ישנה אפשרות לקבל קצבת שירותים מיוחדים רטרואקטיבית, וכן להמשיך לקבל את הקצבה  גם לאחר גיל הפרישה.

חשוב לציין כי קביעת הזכאות לקצבת השירותים מיוחדים נעשית על פי תנאים ספציפיים.

לאחר קבלת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים, התקופה שבה תתקבל הקצבה תתחיל מתאריך ההגשה של הבקשה לביטוח הלאומי, או מתאריך בו התקבלה הפניה לוועדה רפואית. בהתאם לתוצאות הבדיקה והאישור, תתוכנן גובה הקצבה ויתרחש התשלום בהתאם.

מגיל הפרישה ואילך, ימשיך המקבל לקבל את קצבת השירותים המיוחדים עבורו, אם ימצא עדיין זכאי לקצבה על פי הקריטריונים הרלוונטיים.

חשוב לדאוג להגיש את כל הדרישות והתיעוד הנדרש כדי לקבל את ההטבה הרטרואקטיבית ולהמשיך לקבל את התשלום גם לאחר גיל הפרישה.

לגבי ערעורים

מי שקיבל החלטה מהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי שלדעתו אינה מספקת, ישנן שתי דרכים עיקריות לטפל במצב זה:

 1. ערעור לוועדה הרפואית לעררים: ניתן להגיש ערעור על ההחלטה של הוועדה הרפואית לעררים. במסגרת הערעור, יש להגיש תיק רפואי, אשר יכול לתמוך בטענות הרפואיות או בתפקוד היומיומי המוערך באופן שונה מההחלטה המקורית. הוועדה תקבע מועד לדיון ותטפל בערעור בצורה פרקטית ואובייקטיבית.

 2. ערעור לבית המשפט לעבודה: במידה ואחרי הערעור בוועדה לעררים, החלטת הוועדה עדיין לא מספקת את הפונה, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט לעבודה.
הטבות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

מדוע לדבר עם שביל הזכויות?

אחוז מאוד גבוה לא מודע לעובדה שהם אינם מממשים את זכויותיהם הרפואיות אשר מגיעות להם על פי חוק.

חלק מאותם אנשים נמנעים מתחילת הליך מימוש הזכויות הרפואיות עקב הבירוקרטיה הקשה אשר צפויה להם בדרך.

הקמנו את חברת שביל הזכויות בדיוק בשביל אותם האנשים שרוצים לקבל את זכויותיהם הרפואיות במהירות האפשרית ובלי לדאוג מהבירוקרטיות הקשות שעלולות לצוץ בפניהם במהלך הדרך.

אנחנו בחברת שביל הזכויות בע"מ עוסקים יום יום בבעיות רפואיות וכלכליות של לקוחות. 

לעתים קל מאוד להישאב לשגרה של עוד לקוח ועוד לקוח  ומבלי לשים לב לאבד את הבסיס שהוא החמלה, אנושיות והקשבה ללקוח.

אנו בחברת שביל הזכויות מזכירים לעצמו כלל ברזל.

מאחורי כל סיפור של לקוח עומדים חיים שלמים, משפחה, בעיות כלכליות וגורמים נוספים שלא תמיד אנחנו מודעים  אליהם. היו רגישים למצב.

בחברה שלנו אנושיות, חמלה ודאגה ללקוח הוא הכלל הראשון!

תוכן עניינים

קטגוריות
השירותים שלנו
שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות!

השאירו פרטים ונחזור אליכם 👇🏼

הפופולריים ביותר
עוד מאותו נושא
Open chat
לשיחה מהירה לחץ כאן
לשיחה מהירה לחץ כאן