חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נפגעי עבודה

ביטוח נפגעי עבודה מטרתו לעזור לאזרחים אשר נפגעו תוך העבודה וכן לפצותם על פגיעתם וגם על היעדר הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה.
למען זה המוסד לביטוח הלאומי משלם דמי פגיעה עד לתקופה של שלושה חודשים.
במקרה שנותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הנפגע עלול להיות זכאי לקצבה של נכות מעבודה או לחלופין למענק, זאת בהתאם להחלטת הועדה הרפואית.

אם הפך העובד שנפגע לנכה כתוצאה מפציעתו, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות או למענק וכל זה על פי החלטת הועדה הרפואית בה יתייצב בביטוח הלאומי.
כמו כן, הנפגעים בעבודה זכאים לטיפול רפואי חינם עקב תוצאת הפגיעה.
במידה והעובד שנפגע נפטר כתוצאה מהפגיעה תהיה משפחתו זכאית לקצבה חודשית או למענק.

ישנם שלושה סוגים של פגיעות בעבודה אשר כל אחת מהפגיעות עשויה לזכות את אותו נפגע בזכאויות משתנות.

תאונת עבודה
למשל: עובד יצא מביתו אל מקום העבודה שלו ובמהלך הדרך נפל ושבר את היד, כתוצאה מהנפילה אותו עובד לא יכל לעבוד כ60 יום

מחלת מקצוע
מחלה שנגרמת עקב אופי עבודה מסויים, מחלה שמאופיינת בזה שהתנאים במקום העבודה גרמו\סייעו באופן משמעותי לבואה של המחלה.

מיקרו-טראומה
פגיעה אשר נגרמה עקב פעולות ממושכות חוזרות ונשנות כחלק משגרת העבודה


מהי פגיעה בעבודה?

על פי הגדרת חוק הביטוח הלאומי, נפגע עבודה היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, והיא מזכה לקצבת נפגעי עבודה.
כמו כן תאונות של המבוטח בנסיבות אלה יחשבו גם כתאונות עבודה:

 1. בדרך ממקום מגוריו לעבודה, או מהעבודה למקום מגוריו, או ממקום עבודה אחד למשנהו. 
 2. בזמן עבודתו במקום העבודה (או בקרבתו), הדבר נעשה כדי להציל את הגוף או הרכוש, או למנוע נזק לגוף או לרכוש. 
 3. במהלך עבודתו נפגע מפגיעת אדם אחר בחפץ במקום העבודה (או בקרבתו) (שלא עקב עבודה), ובלבד שהנפגע לא השתתף בגרימת הפגיעה. 
 4. עובד שכיר שמבוטח- הוא או עמיתיו לעבודה עורכים ארוחה בהפסקה, לפי קביעת המעביד, לא יותר מ-3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה. 
 5.  למבוטחים, חברי ועד העובדים במקום עבודתם, והמבוטחים, חברי ועד אסיפת עובדים – בעת ביצוע התפקיד, בשל מילוי התפקיד, ובדרכם למילוי המשרה. ובדרכם חזרה
 6. בדרכו מהעבודה או ממקום מגוריו למקום בחינה שהמבוטח אמור להבחן  לפי חוק החניכות או חוק שירות התעסוקה, או בסיום הבחינה ובדרכו חזרה הביתה או חזרה לעבודה

 

תקיפה במהלך העבודה

אם מתרחשת תקיפה במהלך העבודה ועקב העבודה,כולל תקיפה מינית, היא תיחשב כפגיעה בעבודה במידה ונגרם לנתקף נזק נפשי או גופני שלשם כך הוא היה זקוק לטיפול רפואי.
במידה והמבוטח עבר תאונה שלא במסגרת מסלולו או לשם מילוי חובתיו כלפי המעסיק זה לא ייחשב כתאונת עבודה אבל במידה והמבוטח הפסיק את דרכו או סטה ממנה בשביל לעשות את אחד מהדברים האלה (בסעיף 1 לעיל)זה ייחשב כתאונת עבודה.
כדי ללוות את ילדו אל המעון או אל גן הילדים, ולהחזירו משם
(יש לציין ש"ילד" נחשב עד גיל 10, או שקיים ליקוי שכלי או גופני המצריך את הליווי של ההורה)
כדי להתפלל תפילת בוקר בבית התפילה שבו הוא רגיל להתפלל
תאונה המתרחשת כאשר המבוטח לא ממלא אחר הנחיות חוקיות או הנחיות המעסיק בעבודתו עקב נהיגה רשלנית לא תיחשב כתאונת עבודה, אלא אם המבוטח נפטר, נשאר נכה או נעדר מעבודתו כי אין ביכולתו לעבוד לפחות 10 ימים עקב התאונה ולולא נהג ברשלנות הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.


 

אז מי זכאי לדמי פגיעה?

 1. אדם המבוטח בביטוח אשר מכסה נפגעי עבודה
 2. אדם שנפגע בתאונת עבודה
 3. לאחר הפגיעה הגשת לביטוח לאומי טופס מהרופא הנקרא "תעודה ראשונית לנפגע בעבודה" ששם מסוכמת האבחנה הרפואית והזמן שהרופא קבע שאינך יכול לעבוד
 4. נעדרת מעבודתך כתוצאה מהפגיעה

 

מי אינו זכאי לדמי פגיעה?

 1. מבוטח אשר עבד תוך כדי תקופת האי כושר שהרופא קבע בסיכום הרפואי
 2. מבוטח שנפגע תוך כדי שיקום מקצועי, או הכשרה, והכנסתו מעבודה לא נפגעה עקב הפגיעה
 3. עובד זר שנמצא בארץ שלא על פי חוק
 4. אסיר, עציר, חוסה שעל פי חוק הנוער נמצא במעון.

 

ועדה רפואית

מבוטחים שהגישו תביעת קצבת נכות מעבודה יוזמנו להשתתף בוועדה הרפואית (רופא אחד או
שניים שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי ומומחים לליקויים רפואיים מסוג הפגיעה של המבוטח).

הוועדה הרפואית תבחן האם למבוטח יש נכות והאם נכות זו נגרמה עקב פגיעה בעבודה.
הוועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות שנגרמה עקב פגיעה בעבודה. במידת הצורך, הוועדה תשתף בדיוניה יועצים רפואיים חיצוניים או תדרוש מהמבוטח לבצע בדיקות נוספות.
מה כולל הרכב הוועדה הרפואית ?
הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או שניים, המומחים בתחומים רפואיים שונים. חשוב לציין כי רופאי הוועדה אינם עובדי המוסד לביטוח לאומי ומתמנים על ידי שר הרווחה בכדי לשמש כפוסקים בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
הרכב רופאי הוועד הרפואי נקבע על ידי רופאי המוסד לביטוח לאומי, בהתאם למומחיות הרפואית הנדרשת לסוג הפציעה שלך. הוועדה כוללת גם מזכיר\ה -עובד\ת ביטוח לאומי שתפקידו\ה לרשום את דבריך ואת הפרוטוקול בישיבות הוועדה, ואחראית על שמירת זכויותיך.
כאשר הנפגע סובל מליקויים רפואיים מרובים וצריך להיבדק ע"י שני רופאים או יותר, הוא מופנה לבדיקה של יועץ רפואי. לפני או לאחר כינוס הוועדה הרפואית, מועברת חוות דעתו של היועץ הרפואי לוועדה הרפואית לקביעת דרגת הנכות. הנפגע יקבל עותק מחוות הדעת הרפואית שקבע היועץ.

מרחק נגיעה מהשגת הזכויות המגיעות לכם!