חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נכות רפואית משוקללת 60

נכות רפואית משוקללת 60

במקרים שבהם וועדה מעוניינת להעניק הכרה בנכות רפואית, וקיימים מספר ליקויים שעבור כל אחד מהם מתקבלים אחוזים בנפרד, השיעור הכולל של נכות הרפואית יחושב באמצעות חישוב משוקלל של כל הליקויים הללו. כדי לחשב את נכות רפואית משוקללת, ניתן להשתמש במחשבון המיועד לכך מטעם המוסד לביטוח לאומי.

נכות רפואית משוקללת 60: חישוב האחוזים

במקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי דן בנושא נכות (כללית) רפואית והתובעים מדווחים על מספר מחלות או ליקויים, שיעור הנכות הרפואית הכולל יחושב באמצעות חישוב משוקלל ולא באמצעות חיבור רגיל של האחוזים הנמסרים פר סעיף.

החישוב מתבצע באופן הבא:

 1. מחשבים באופן מלא את סעיף הליקוי עם האחוזים הגבוהים.

 2. את הסעיף השני מחשבים מתוך האחוזים הנותרים לאחר החישוב בסעיף הראשון.

 3. אם ישנו סעיף נוסף, הרי שהוא יחושב מתוך האחוזים הנותרים לאחר החישובים הקודמים, וכן הלאה.

לאחר החישוב, יחוברו התוצאות שנמצאו וזה יניב את אחוז הנכות הרפואית. אם מדובר על תוצאה שהיא מספר עשרוני, הרי שהמספר יעוגל כלפי למעלה.

לדוגמה, אם תובע מדווח על מחלת לב והוועדה נתנה לו שיעור 40% נכות רפואית על מחלת הלב, 30% על בעיה גסטרולוגית, ו-10% על בעיה בעור, החישוב יתבצע כך:

 1. מחלת הלב, כסעיף עם האחוז הגבוה ביותר, תחושב במלואה: 40%.

 2. לגבי העניין הגסטרולוגי – יחושבו 30% מתוך האחוזים הנותרים לאחר החישוב הראשון. במילים אחרות, 30% מתוך 60% שנותרו זה 18%.

 3. לגבי הקטע של העור, שזה הרי הסעיף השלישי, יחושבו 10% מתוך האחוזים שנותרו לאחר החישובים הקודמים, כלומר 10% מתוך הסכום שנותר שזה 4.2%.

התוצאה הכוללת, לאחר חיבור כל התוצאות היא 62.2%, שבמקרים שבהם רוצים לעגל כלפי מעלה, תעוגל כך שיוחלט על 63% נכות משוקללת. זה מקרה לדוגמה עבור נכות רפואית משוקללת 60.

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף

נכות רפואית משוקללת 60 - ליקויים מנופים

בהקשר של ליקויים מנופים, כלומר אלו שאינם מתויגים כחלק מהנכות הכללית בתחום הביטוח הלאומי, יש לשים עליהם דגש מיוחד בעבור קביעת פטור ממס הכנסה.

תקנות הביטוח הלאומי מציינות שישנם ליקויים רפואיים שלא משפיעים על היכולת לעבוד ולקבל שכר, ולכן אינם נלקחים בחשבון בעת חישוב האחוזים לנכות כללית.

עם זאת, כאשר יש צורך בחישוב מיוחד לצורך קביעת פטור ממס הכנסה, יש לכלול גם את הליקויים המנופים בחשבון.

רשימת הליקויים המנופים מפורטת בהוראות נוספות שנמצאות בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).

נכות רפואית משוקללת 60 מסמכים

נכות רפואית משוקללת 60: קצבת נכות כללית

מהי קצבת נכות כללית? מדובר בגמלה שמשולמת לאנשים שמדווחים על פגיעה ביכולתם לעבוד בשיעור של 50% לפחות וגם הוקצתה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (או 40% לפחות במקרים מסוימים).

עבור אלו שמקבלים קצבת נכות והחלו לעבוד, סכום הקצבה שמשולם להם כולל את הרווחים מעבודתם וגם את סכום הקצבה הרגילה. הסכום הכולל יהיה גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד.

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית שניתן לקבל מהביטוח הלאומי לאנשים שמדווחים על פגיעה מנכות גופנית, שכלית או נפשית, ועל פגיעה ביכולת עבודה ב-50% לפחות. גם לנשים שהינן עקרות בית ושהכושר שלהן לתפקד במשק ביתי נפגע ב-50% לפחות יש זכות לקצבת נכות כללית.

הוועדה הרפואית

לקביעת דרגת אי הכושר המדוברת, יש להתייעץ תחילה עם ועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות הרפואית (גם אם מדובר על נכות רפואית משוקללת 60). 

ישנן הכנות רלוונטיות לקראת הגשת התביעה, ואפשר להשתמש במסלול הרגיל או במסלול המהיר המיועד למקרים מיוחדים.

מאמרים נוספים

שיעורי הקצבה לשנת 2023 הם כדלקמן:

 1. דרגת אי כושר של 100% או 75% (קצבה מלאה) – 4,063 ₪.

 2. דרגת אי כושר של 74% (קצבה חלקית) – 2,770 ₪.

 3. דרגת אי כושר של 65% (קצבה חלקית) – 2,496 ₪.

 4. דרגת אי כושר של 60% (קצבה חלקית) – 2,345 ₪.
נכות רפואית משוקללת 60 נכות כללית

תוספת תלויים

כשמדובר על תוספת תלויים, מדובר על תוספת המשולמת למקבלי קצבת נכות עבור בני/בנות זוגם אם ההכנסה של בן/בת הזוג לא עולה על 6,766 ₪ ברוטו (לשנת 2023), ועבור שני הילדים הראשונים.

תוספת בשיעור מלא משולמת במקרים האלה:

 • אלו אשר מקבלים קצבה לאחר שקיבלו שיעור אי כושר מלא (בשיעור 100% או 75%).

 • אלו אשר מקבלים קצבה לאחר שקיבלו הכרה בדרגת אי כושר חלקית (בשיעור 74%, 65% או 60%) והם עובדים ומשתכרים מעל 2,493 ₪ ברוטו (לשנת 2023).

סוג התוספת החלקית תשולם בהתאם לחלקיות הדרגה עליה מדווחים מקבלי הקצבה. (60%, 65% או 74%). כמו גם, הם לא עובדים, או שהם עובדים ומשתכרים פחות מ-2,493 ₪.

בנוסף, עקרת בית שמקבלת קצבת נכות זכאית לתוספת עבור הילדים, אך לא זכאית לתוספת עבור בן הזוג.

ניתן להוסיף כי מקבלי תוספת תלויים שמדווחים על הכנסות שאינן מעבודה, הרי שיופחת מסכום התוספת הכנסות שאינן מעבודה שעולות על 1,350 ₪ (לשנת 2023).

כך או כך יש לציין כי הקצבה שתשולם לאחר ההפחתה תהיה לפחות בסכום קצבה מלאה ליחיד (4,063 ₪ ).

בקטגוריית הכנסות שאינן מעבודה ניתן לכלול לדוגמה: פנסיה, מלגה (כולל מלגה לאברך), הכנסה מרכוש, רווחים מהשקעות, קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי או מכל גורם שהוא, כולל דמי מזונות שמשולמים עבור מקבלת הקצבה (ניתן לציין כי דמי מזונות שמשולמים עבור ילדיה לא יופחתו מתוספת התלויים שזו מקבלת עבור הילדים).

ההכנסה שאינה מעבודה

הכנסה שכזאת יכולה להיחשב גם כהכנסתם של עצמאים שאינם עולה על 1,781 ₪ לחודש (לשנת 2023), אם הם עוסקים במשלח ידם פחות מ-12 שעות בשבוע. ניתן לציין כי דמי אבטלה, דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי פגיעה ותשלום עבור שירות מילואים מהביטוח הלאומי ייחשבו כהכנסה מעבודה, ועל פי כן לא יופחתו מתוספת התלויים.

תוכן עניינים

קטגוריות
השירותים שלנו
חייגו 054-7274614 או
השאירו פרטים לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות!
הפופולריים ביותר
עוד מאותו נושא
Open chat
לשיחה מהירה לחץ כאן
לשיחה מהירה לחץ כאן