חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה הינה פגיעה אשר נגרמת מפעולות חוזרות ונמשכות עקב העבודה.
במידה שניתן להגדיר את הפגיעה כמחלת מקצוע, הפגיעה לא תוכר כמיקרו טראומה.מיקרו טראומה הינו מקרה בו עובד מסוים נפגע מכמה מקרים ואלמנטים שונים אשר נגרם נזק זעיר מכל פגיעה יחידה ובהצטברות כל הפגיעות יחד נגרם נזק ממשי אשר בסופו של דבר פוגע ביכולות העבודה של התובע.

אותן פגיעות לא אמורות להיות בהכרח זהות, מספיק שיהיו זהות ברוחן ומהותן.
ז"א, הפגיעות שנגרמו אמורות להידמות אחת לשנייה ובלבד שהן יפעלו או יפגעו באזור גוף מסוים ומוגדר של אותו נפגע.

על מנת שהפגיעה תוכר כמיקרוטראומה, אותה פגיעה צריכה לעמוד בכמה תנאים:

  • פציעות \ פגיעות קטנות שנגרמות בעקבות פעולות חוזרות ונשנות אשר בסופן נגרם נזק מהותי, מוחשי ומתקיים קשר סיבתי בין הפגיעות לנזק שנגרם.
  • קבע בית הדין הארצי לעבודה כי אותן פגיעות חוזרות עלולות להיגרם גם לפרקי זמן ארוכים.
  • חייב להתקיים קשר סיבתי מאוד ברור בין הפגיעות שנרגמות לעובד לבין הפגיעה בכושר העבודה של אותו עובד.
    במידה שאכן מתקיים קשר סיבתי בין פגיעת כושר עבודתו של העובד, לבין אותן פגיעות חוזרות שתוארו לפרק זמן ניכר, יהיה אפשרי להוכיח את אותה הפגיעה ע"י הלכת המיקרוטראומה.

חשוב לדעת: על עובד אשר טוען כי קיימת אצלו מיקרוטראומה להוכיח כי אכן נפגע כמות פעמים בפגיעות קטנות חוזרות ונשנות. הטוען יצטרך להציג בבית הדין תשתית עובדתית אשר ראויה.


הגדרתה של מיקרוטראומה מבית הדין הארצי לעבודה: "קיומן של פגיעות זעירות אשר כל אחת מאלה הסבה נזק שהינו זעיר בלתי הדיר עד להצטברות נזקים זעירים אלו, אחד על גבי השני, מביאים בסיכומם הכולל נזק ממשי אשר פוגע בכושר העבודה של הנפגע".

אותן פגיעות זעירות צריכות להיות זהות במהותן. תדירות הפגיעות לא בהכרח צריכה להיות סדירה וקבועה, אלא אותן תנועות צריכות לחזור ולהישנות בתכיפות אשר קורת על גבי פרק זמן שיספיק לכדי גרימת נזק מצטבר שיפגע בכושר עבודתו של הנפגע.

חשוב לדעת: מיקרוטראומה לא קיימת בחקיקה אלא גובשה בפסקי דין שונים בבית המשפט. עקב זה החקיקה לרוב לא ברורה ומשתנה בין כל מקרה למקרה בהתאם לנסיבות כל פגיעה.

הידעתם? בית הדין לעבודה המשיל את המיקרוטראומה כ: "טיפות גשם מטפטפות שסך הצטברותן לבסוף מהווה שלולית מים".

מרחק נגיעה מהשגת הזכויות המגיעות לכם!