חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קוד אתי חברת שביל הזכויות

באמצעות הקוד האתי תוכל חברת שביל הזכויות להבטיח התנהגות עסקית נאותה והגונה בתחום, תוך הקפדה על הגנת כבוד האדם ופרטיותו, מקצועיות ומצוינות, הגינות והוגנות, יושרה וטוהר מידות, שקיפות, אחריות ומחויבות. וזאת על מנת להטיב עם האזרחים המשתמשים בשירותיה.

מתוך הקוד האתי:

תחילת הטיפול יתבצע אך ורק במקרים בהם מאמינה החברה כי תוכל לסייע ללקוח במימוש זכויות רפואיות של הלקוח.
במידה והסיכוי להצלחה נמוך תיידע החברה את הלקוח על כך ורק בהסכמתו תמשיך בהליך. 

התחייבות החברה לשלב בעשייתה מטרות ויעדים חברתיים מעבר ליעודה הכלכלי, שעיקרם תמיכה וסיוע לציבור הלקוחות ומשפחותיהם.

התחייבות החברה לגלות ככול הניתן התחשבות בלקוחות הנמצאים במצב כלכלי קשה.

החברה מתחייבת לנהוג בדרך ארץ ולשמור על כבודו של כל אדם באשר הוא ללא תלות במוצאו, מינו, גילו, אמונתו, עדתו, נטיותיו, השקפותיו ומעמדו הכלכלי והחברתי, תוך ראייתו כתכלית.

החברה מחויבת לנהוג בהגינות ובהוגנות ארגונית ומסחרית כלפי לקוחותיה,עובדיה וכל גורם עימו באה בקשר מקצועי.

חברת שביל הזכויות מספקת סיוע לאזרחים שחלו או נפגעו בריאותית ו\או רפואית לממש את זכויותיהם מול מוסדות המדינה ומוסדות פיננסיים, זאת מאחר שרבים הפונים לממש את זכויותיהם נתקלים בקשיים להתמודד מול המוסד הן עקב עודף בירוקרטיה והן עקב חוסר מודעות לזכויותיהם והדרך לממש אותן.

הקוד האתי מגדיר את זהותה של החברה להתנהגות עסקית ומקצועית נאותה והולמת, ולאורם תפעל החברה.

שר שלום כהן – מנכ"ל החברה

אורטל ביטון – סמנכ"לית החברה

יהונתן ביטון – סמנכ"ל החברה